TINGKATAN 4
Perniagaan T4 (soalan objektif Koleksi Percubaan SPM)

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Kertas 1 - Tujuan Perniagaan dan Bentuk Pemilikan Perniagaan (Part 1 T4)

Tujuan Perniagaan dan Bentuk Pemilikan Perniagaan, Trend Semasa Dalam Perniagaan - untuk pelajar T4 (Part 2). Soalan SPM sebenar.

Kertas 1 SPM Perniagaan 3766/1 2019

Kertas 1 SPM Perniagaan 3766/1 2018