Header Ads

Header ADS

Nota Ting 5

TAJUK 1: SUMBER PERNIAGAANBab 1 Pengurusan Sumber Manusia

1.1 Defnisi Pengurusan Sumber Manusia
1.2 Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan
1.3 Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan yang Mampan
1.4 Aspek Pengelolaan Sumber Manusia dalam Pembangunan Perniagaan
1.5 Hubung Kait antara Kemahiran Kebolehkerjaan Pekerja dengan Kejayaan Sesebuah Perniagaan
1.6 Mencipta Satu Struktur Organisasi dalam Sesebuah Perniagaan
1.7 Sistem Penggajian Bagi Sesebuah Organisasi


Bab 2 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi

2.1 Tujuan Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.2 Prosedur Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.3 Tujuan Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.4 Prosedur Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.5 Aplikasi Pengetahuan Pengurusan Sumber Fizikal dan Sumber Teknologi dalam Satu Perniagaan
yang Mampan
2.6 Membandingkan Kesan Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi dalam Mempertingkatkan Kecekapan Sesebuah Organisasi Perniagaan
2.7 Rumusan Perkaitan antara Pengurusan Sumber Fizikal dengan Teknologi


Nota Ringkas Bab 2 dan Soalan Struktur

BAB 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan

3.1 Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.2 Jenis Pembiayaan Dalaman dan Luaran yang Sesuai untuk Sesebuah Perniagaan
3.3 Keperluan Pembiayaan bagi Sesebuah Perniagaan
3.4 Kekuatan dan Kelemahan Jenis Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.5 Prosedur Mendapatkan Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.6 Justifkasi Jenis Pembiayaan yang Sesuai Digunakan untuk Memulakan Sesebuah Perniagaan


Soalan Struktur Bab 3 Ting 5

BAB 4 Penyata Kewangan Perniagaan

4.1 Defnisi Penyata Kewangan
4.2 Butiran dalam Penyata Kewangan
4.3 Pihak yang Berkepentingan Kepada Penyata Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.4 Menganalisis Kepentingan Penyata Kewangan Terhadap Operasi Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.5 Mentafsirkan Penyata Kewangan Menggunakan Nisbah Asas
4.6 Jusifkasi Kedudukan Kewangan Sesebuah Perniagaan Berdasarkan Penyata Kewangan


Nota Ringkas Bab 4 Ting5
Nota Ringkas 1.1 - 4.6

TAJUK 2: USAHA NIAGA

Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan

5.1 Ciri-ciri Keperibadian, Kekuatan Diri dan Kelebihan Menjadi Usahawan
5.2 Faktor-faktor Penyumbang untuk Memulakan Perniagaan
5.3 Kelebihan Berniaga Sebagai Satu Peluang Kerjaya 


 Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan

6.1 Akta-akta Penubuhan Sesebuah Entiti Perniagaan
6.2 Prosedur Pendaftaran Sesebuah Entiti Perniagaan
6.3 Tanggungjawab yang Perlu Dipatuhi oleh Usahawan Setelah Mendaftarkan Perniagaan
6.4 Dokumen Perniagaan yang Perlu Disimpan
6.5 Simulasi Penyediaan dan Penyimpanan Dokumen Perniagaan yang Dirancang
6.6 Penyediaan Penyata Aliran Tunai
6.7 Pemasaran dan Jualan
6.8 Persediaan untuk Menjalankan Aktiviti Pemasaran dan Jualan Bagi Produk dan Perkhidmatan


Memulakan Perniagaan Food Truck

Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan

7.1 Defnisi Rancangan Perniagaan
7.2 Kepentingan Menyediakan Rancangan Perniagaan
7.3 Format Rancangan Perniagaan
7.4 Menyediakan Satu Rancangan PerniagaanDikuasakan oleh Blogger.