Header Ads

Header ADS

Nota Ting 4

Nota Perniagaan Ting 4 Bab 1 (1)

Nota Perniagaan Ting 4 Bab 1 (2)

Nota Perniagaan Ting 4 Bab 2

Nota Perniagana Ting 4 Bab 4

Nota Ringkas Dan Padat Ting 4

Nota SPM Seminar 2018TAJUK 1 TUJUAN PERNIAGAAN

Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

1.0 Pengenalan  
1.1 Tujuan Perniagaan
1.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan
1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
1.4 Klasifkasi Perniagaan
1.5 Skala Perniagaan
1.6 Perkaitan antara Penawaran Barang dan Perkhidmatan, Bentuk Pemilikan, Klasifkasi dan Skala perniagaan
1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia


Bab 2  Trend Semasa dalam Perniagaan

2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau
2.2 Trend Persekitaran Perniagaan

2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada 
Persekitaran Perniagaan
2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan


Slide Bab 2 Ting 4 2.1 - 2.4

TAJUK 2 ORGANISASI PERNIAGAAN

Bab 3 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan

3.1 Maksud Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.2 Perbandingan Visi, Misi dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza
3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan
3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan sebagai Panduan Perniagaan
3.5 Menghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu
3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai Matlamat dan Objektif
3.7 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang Dipilih


Nota Ringkas Bab 3 Ting 4

Bab 4 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan

4.1 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian
4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu
4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat
4.5 Hubungan dan Interaksi dengan Bahagian Fungsian Lain
4.6 Interaksi dan Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua Perniagaan Berlainan


Dikuasakan oleh Blogger.