Header Ads

Header ADS

Tujuan Perniagaan

1. Menawarkan barang dan perkhidmatan
2. Bermotifkan keuntungan
3. Tidak bermotifkan keuntungan
4. Gabungan barang dan perkhidmatan

Organisasi Bermotifkan Keuntungan (OBU)
a. Objektif utama untuk mendapatkan keuntungan
b. Menawarkan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan pengguna
c. Kepentingan keuntungan kepda perniagaan
i) mengukur prestasi
ii) mengembangkan perniagaan
iii) melambangkan imej perniagaan
iv) membolehkan perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat.Organisasi Bukan Bermotifkan Keuntungan (OBBU)
a. Memenuhi keperluan awam seperti pendidikan, sosial dan budaya
b. Membantu golongan kurnag upaya, miskin, warga tua
c. Matlamat penubuhan organisasi OBBU:
i) meningkatkan penglibatan sektor awam dalam kegiatan masyarakat
ii) contoh rumah anak yatim, rumah kebajikan
d. Kaedah perniagaan bagi OBBU
i) percuma
ii) jualan pada harga kos (tiada keuntungan)
iii) jualan pada harga dibawah harga kos (harga dijual lebih rendah dari harga sebenar)


Dikuasakan oleh Blogger.