Header Ads

Header ADS

1.2 PERANAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM SESEBUAH PERNIAGAAN.

 

1. Keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas 

 • Menggunakan teknik merekrut dan proses pemilihan yang bolen menarik calon berkelayakan menyertaisesebuah perniagaan.
 • Menghuraikan bidang tugas dengan jelas supaya pekerja menjalankan tugas dengan cekap.
2. Membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran 
 •  Mewujudkan semangat berpasukan
 • Setiap pekerja berusaha untuk mencapai KPI pasukan sebagai petunjuk prestasi dalam pekerjaan 

3. Prestasi pasukan 
 • Prestasi pasukan akan mempengaruhi kuantiti dan kualiti pengeluaran
 •  Meningkatkan prestasi dan motivasi pasukan melalui latihan dan kursus.

4. Latihan peningkatan kemahiran
 • Program latihan dan pembangunan diberi secara berterusan
 • Program latihan dan pembangunan yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang khusus
5. Membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni
 • Persekitaran kerja yang selesa dapat meningkatkan produktiviti, motivasi dan kepuasan bekerja
 •  Persekitaran kerja yang harmoni dapat memberi ruang menjana idea yang baru
6. Pemantaan budaya profesional
 • Amalan kerja yang beretika ,berintegriti dan mementingkan kecemerlangan dapat wujudkan budaya profesional
 •  Budaya profesional dapat menjamin perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan

7. Menggalakkan kreativiti dan inovasi 
 • Menggalakkan pembangunan bakat pekerja bagi menambahkan kepakaran
 • Pekerja yang kreatif dan inovatif diberi ganjaran dan penghargaan sebagai motivasi kerja mereka
8. Pemberian insentif yang munasabah 
 • Fungsi ganjaran kepada pekerja adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi, motivasi dan kesetiaan pekerja
 • Ganjaran yang sesuai dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni
9. Pemberhentian pekerja
 • Perniagaan perlu ada sistem pemberhentian yang sistematik supaya tiada pembaziran sumber manusia
 •  Pekerja yang menamatkan perkhidmatan atau diberhentikan perlu diberikan ganjaran atau pampasan yang setimpal sebagai tanda penghargaan atas sumbangan khidmat mereka
  Dikuasakan oleh Blogger.