Ahad, Mei 10, 2020

Peranan Pengurusan Sumber Manusia Dalam Perniagaani) MERANCANG (Planning)
ii) MENGORGANISASI (Organise)
iii) MEMIMPIN (Leading)
iv) MENGAWAL (Controling)


1. Keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas.- Teknik dan proses pemilihan boleh menarik calon yang ada kelayakkan- Deskripsi tugas yang jelas akan pastikan pekerja buat kerja dengan cekap- Penawaran kontrak yang menarik akan wujudkan kesetiaan pekerja

2. Membangunkan pasukan untuk capai sasaran- wujudkan semangat berpasukan- Wujudkan kerjasama

3. Prestasi pasukan- Prestasi dan motivasi perlu ditingkatkan-latihan dan kursus- Akan mempengaruhi produktiviti, kuantiti dan kualiti pengeluaran

4. Latihan peningkatan kemahiran- latihan berterusan-ikut keperluan semasa- Latihan semasa bekerja

5. Membentuk persekitaran kerja yang positif- Untuk tingkatkan produktiviti- Kurangkan kesilapan dan tekanan kerja- Menjana idea baru- Menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan pihak luar

6. Pemantapan budaya Profesional- beretika, integreti, pentingkan kecemerlangan- Contoh Konsep pengurusan Jepun – Kaizen, TQM

7. Galakkan kreativiti dan innovasi- Galakkan pembangunan bakat pekerja- Sediakan sumber pembiayaan pendidikan-pekerja tingkatkan kepakaran- Memantapkan pencapaian organisasi-beri persaingan perniagaan lebih baik.- Pekerja diberi ganjaran dan penghargaan

8. Pemberian insentif yang munasabah

- Beri ganjaran kepada pekerja- Tujuan :-a) Tingkatkan prestasi perniagaan
b) Tingkatkan motovasi dan kesetiaan pekerja
c) Pekerja rasa dihargai


-sediakan skim kesihatan dan keselamatan-Tujuan :-a) Melindungi kebajikan pekerja
b) Wujudkan kesetiaan pekerja
c) Wujudkan persekitaran yang harmoni


9. Pemberhentian pekerja- Persaraan, penamatan perkhidmatan secara sukarela, penamatan perkhidmatan secara tindakan disiplin, pemecatan pekerja.- Pekerja akan dapat pampasan setimpal-gratuiti, persaraan, pencen- Perlu sistem pemberhentian kerja yang sistematik- Wujudkan hubungan baik antara majikan dengan pekerja.