Header Ads

Header ADS

1.6 Perkaitan antara Penawaran Barang dan Perkhidmatan, Bentuk Pemilikan, Klafikasi dan Skala Perniagaan

 Penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi, Dan skala perniaagan  dapat dikaitkan dengan aktiviti perniagaan seperti  berikut:

  1.  Sesebuah perniagaan menawarkan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.
  2. Jenis barang dan perkhidmatan yang ditawarkan akan mempengaruhi perniagaan yang dijalankan. Contohnya, jika perniagaan yang dijalankan Berasaskan barang, Maka peniaga perlu terlibat dalam pengurusan stok. 
  3. Pemilik perniagaan perlu membuat keputusan tentang bentuk perniagaan yang ingin ditubuhkan. 
  4. Perniagaan boleh dikategorikan mengikut skala, iaitu domestic dan antarabangsa. Akan tetapi, saiz perniagaan tidak mempengaruhi skalanya. Sesebuah perniagaan masih boleh menawarkan barang dan perkhidmatan ke pasaran global dengan bantuan teknologi moden seperti internet. 
  5. Semua sektor dalam perniagaan iaitu sektor utama, kedua, dan ketiga memerlukan aktiviti perniaagan untuk mengagihkan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan.
  6.  Aktiviti perniagaan membolehkan barang dan perkhidmatan digunakan sepenuhnya untuk tujuan jual  beli.          

Dikuasakan oleh Blogger.