Header Ads

Header ADS

Pengurusan Sumber Fizikal Dan Teknologi


TUJUAN MENGURUS SUMBER FIZIKAL YANG DIPERLUKAN DALAM OPERASI PERNIAGAAN

1. Untuk memastikan sumber fizikal dalam keadaan selamat, berfungsi dan boleh digunakan.
2. Untuk mudahkan urusan penghasilan produk/perkhidmatan/Lancarkan proses pengeluaran
3. Menghasilkan produk yang berkualiti


JENIS-JENIS SUMBER FIZIKAL1. Bangunan dan kemudahan
2. Kilang dan mesin
3. Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi
4. Produk siap
5. Stok
6. Bahan mentah


PROSEDUR MENGURUS SUMBER FIZIKAL

1) PERLINDUNGAN INSURANS DAN KESELAMATAN-Insurans kebakaran-lindungi bangunan, mesin, stok dari kebakaran
-Insurans kecurian-lindungi dari kehilangan/rosak akibat rompakan
-Insurans lain-contoh perlindungan wang, penghantaran sto tertangguh, jaminan kesetiaan pekerja, perlindungan liabiliti awam
-Untuk keselamatan-pastikan semua bangunan dilengkapi alat pemadam api, kamera litar tertutup, alat pengera, laluan kecemasan
-pekerja mesti tahu cara guna mesin dengan betul dan mesin menepati piawaian yang ditetapkan


2) PENYELENGGARAAN DAN BAIK PULIH TERANCANG-Mesin, peralatan teknologi maklumat perlu diselenggara secara berkala
-pengurusan baik pulih peralatan
-proses penyelenggaraan melibatkan :
a)Penyediaan jadual pemeriksaan untuk elak kerosakan perlatan
b)Kerja pembaikan untuk peralatan yang bermasalahSUMBER TEKNOLOGI
JENIS-JENIS SUMBER TEKNOLOGI


1. HARTA INTELEK-hasil kreativiti/ciptaan
-contoh: reka bentuk, lukisan, muzik, video


2.LESEN PERISIAN-Perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian

3. KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN-Pekerja yang miliki kemahiran dan pengalaman
-pekerja yang mahir akan dibayar gaji tinggi


TUJUAN / KEPENTINGAN MENGURUS SUMBER TEKNOLOGI DALAM PERNIAGAAN- Melindungi hak cipta/ paten perniagaan- Produk tidak dapat ditiru oleh syarikat lain- Mendapat hak eksklusif- Dapat mengekalkan kepercayaan pengguna terhadapat pengeluar asal- Elak syarikat lain mengaut keuntungan mudah- Untuk menjaga nama baik syarikat- Dapat ambil tindakan dengan mendakwa syarikat yang cuba menciplak- Membantu peniagaan membuat keputusan dengan cekap
- Dapat mengelakkan kerugian- Dapat menggunakan perisian/harta intelek/kemahiran secara sah


PROSEDUR MENGURUS SUMBER TEKNOLOGI


1)PATEN-ialah hak eksklusif untuk reka cipta-produk atau proses
-reka cipta yang hendak dipaten mestilah belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat
-reka cipta yang telah dipaten akan dilindungi undang-undang
-pendaftaran paten-MyIPO
-pendaftaran paten di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia sahaja.


2) HAK CIPTA TERPELIHARA-Hak eksklusif kepada pencipta karya
-Bedasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987
-diberi kepada ekspresi idea yang telah direkod/bahan dizahirkan
-untuk melindungi hasil ciptaan supaya disalah guna oleh orang lain
-Permohonan kepada MyIPO
-Karya yang layak dapat perlindungan hak cipta terpelihara : karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman bunyi, siaran, karya terbiatan
Dikuasakan oleh Blogger.