Header Ads

Header ADS

Peranan Pengurusan Sumber Manusia Dalam Perniagaani) MERANCANG (Planning)
ii) MENGORGANISASI (Organise)
iii) MEMIMPIN (Leading)
iv) MENGAWAL (Controling)


1. Keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas.- Teknik dan proses pemilihan boleh menarik calon yang ada kelayakkan- Deskripsi tugas yang jelas akan pastikan pekerja buat kerja dengan cekap- Penawaran kontrak yang menarik akan wujudkan kesetiaan pekerja

2. Membangunkan pasukan untuk capai sasaran- wujudkan semangat berpasukan- Wujudkan kerjasama

3. Prestasi pasukan- Prestasi dan motivasi perlu ditingkatkan-latihan dan kursus- Akan mempengaruhi produktiviti, kuantiti dan kualiti pengeluaran

4. Latihan peningkatan kemahiran- latihan berterusan-ikut keperluan semasa- Latihan semasa bekerja

5. Membentuk persekitaran kerja yang positif- Untuk tingkatkan produktiviti- Kurangkan kesilapan dan tekanan kerja- Menjana idea baru- Menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan pihak luar

6. Pemantapan budaya Profesional- beretika, integreti, pentingkan kecemerlangan- Contoh Konsep pengurusan Jepun – Kaizen, TQM

7. Galakkan kreativiti dan innovasi- Galakkan pembangunan bakat pekerja- Sediakan sumber pembiayaan pendidikan-pekerja tingkatkan kepakaran- Memantapkan pencapaian organisasi-beri persaingan perniagaan lebih baik.- Pekerja diberi ganjaran dan penghargaan

8. Pemberian insentif yang munasabah

- Beri ganjaran kepada pekerja- Tujuan :-a) Tingkatkan prestasi perniagaan
b) Tingkatkan motovasi dan kesetiaan pekerja
c) Pekerja rasa dihargai


-sediakan skim kesihatan dan keselamatan-Tujuan :-a) Melindungi kebajikan pekerja
b) Wujudkan kesetiaan pekerja
c) Wujudkan persekitaran yang harmoni


9. Pemberhentian pekerja- Persaraan, penamatan perkhidmatan secara sukarela, penamatan perkhidmatan secara tindakan disiplin, pemecatan pekerja.- Pekerja akan dapat pampasan setimpal-gratuiti, persaraan, pencen- Perlu sistem pemberhentian kerja yang sistematik- Wujudkan hubungan baik antara majikan dengan pekerja.
Dikuasakan oleh Blogger.