Header Ads

Header ADS

1.1 Konsep Asas Perniagaan Tingkatan 4

PERNIAGAAN TINGKATAN 4

1.01 KONSEP ASAS PERNIAGAAN

 1.Barang dan Perkidmatan 

        >>Barang-sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal.

      >>Perkhidmatan- aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan peniaga.

2.Memuaslan Keperluan Dan Kehendak Pengguna

      >>Keperluan-sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan.

      >>Kehendak-keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa.

3.Pertukaran Nilai

      >>Aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli yang memberikan sesuatu yang bernilai (wang)

         kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang digunakan.

4.Keuntungan Perniagaan 

      >>Lebih hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat.

             KEUNTUNGAN = JUMLAH JUALAN - JUMLAH KOS

5.Penjual Dan Pembeli

      >>Penjual-individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan.

      >>Pmbeli-pihak yang memerlukan atau menghendaki barang atau perkhidmatan.

6.Kontrak Perniagaan

      >>Perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu.


NOTA LENGKAP BAB 1 PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KLIK DISINI 🙌🙌🙌


VIDEO KONSEP ASAS PERNIAGAAN TINGKATAN 4
Dikuasakan oleh Blogger.