Header Ads

Header ADS

2.1.4 Peranan Kerajaan Dalam Menangani Pertumbuhan Ekonomi Mengikut Peringkat Negara

2.1.4.  Peranan Kerajaan Dalam Menangani Pertumbuhan Ekonomi Mengikut Peringkat Negara


1. Kerajaan menggunakan kuasanya untuk meningkatkan ekonomi negara melalui dasar - dasar tertentu seperti berikut :

    a) Dasar Fiskal 
         Langkah kerajaan untuk mengubah cara perbelanjaan kerajaan dan menstrukturkan 
         semula pencukaian bagi mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi.  
         Kesannya, pengeluaran ditingkatkan dan pendapatan penduduk juga dapat 
         ditingkatkan . Ini membantu pertumbuhan ekonomi negara .

   b) Dasar kewangan 
        Dasar kewangan dijalankan oleh bank pusat untuk mengawal penawaran wang dan 
        kadar faedah . Ini dapat mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat bagi mencapai
        tingkat guna tenaga penuh dan ia menggalakkan aktiviti pelaburan . Kaedah ini boleh
        memacu ekonomi negara.
Dikuasakan oleh Blogger.